March 1, 2024
At Blive kørelærer i Danmark

At Blive kørelærer i Danmark

Planlægning og gennemførelse af undervisning, der øger elevernes teoretiske og anvendte kørefærdigheder, er blandt kørelærerens ansvarsområder, selv om eleven ønsker at søge om kørekort til mc. Kørelærere rådfører sig også med eleverne for at afgøre, hvilke færdigheder der skal forbedres.

Du skal hele tiden opretholde en stærk kontakt med eleverne for at være en effektiv kørelærer. En førsteklasses kørelærer vil tilpasse sin undervisning til elevernes behov, samtidig med at han/hun stadig når skolens mål.

En Kørelærers Ansvarsområder Omfatter bl.a:

Oprettelse af lektioner, der er specifikke til elevernes behov.

At give undervisning om et køretøjs dele og funktion samt regler og bestemmelser på vejene.

Undervisning i praktiske kørefærdigheder i alle dele af erhvervet.

Hjælpe eleverne med at få tillid til deres kørefærdigheder.

I nødsituationer at genvinde kontrollen over køretøjet.

At give trøst til elever, der er oprevet.

at holde styr på og rapportere om elevernes fremskridt.

Når eleverne er klar til at tage køreprøven, får de besked.

Alle ulykker skal indberettes til køreskolens leder.

Efter din Kørelærer uddannelse Skal du Have Følgende Dokumenter til Indsendelse:

Du får tilsendt et brev fra færdselsstyrelsen, hvor det fremgår at du har bestået den afsluttende prøve. Dette dokument skal du medbringe til borgerservice. Du skal også sørge for at få lavet en udvidet lægeerklæring fra din egen læge. Borgerservice vil tage imod dine papir og sørge for at give dig et midlertidigt kørekort. Du kan med din midlertidige kørekort, gå i gang med at undervise. Du vil få tilsendt det rigtige kørekort med posten.

Du skal også være opmærksom på følgende:

Fremragende skriftlig og mundtlig kommunikation.

Tålmodighed og entusiasme er påkrævet.

Evne til at bevare roen under tvang.

Mulighed for at arbejde efter behov om aftenen og i weekenden.

Hvordan finder jeg den rette kørelærer? | Motorguru.dk

Du skal Opfylde Følgende Betingelser i Henhold til Færdselslovens § 66:

have kørekort og være fyldt 24 år

Kørekortet må ikke være blevet inddraget eller tilbagekaldt inden for de seneste to år, og det må heller ikke have været brugt på en måde, der er i strid med straffelovens § 78, stk. 2.

For at blive kørelærer i Danmark skal du først have tilladelse fra Færdselsstyrelsen. Før du begynder at arbejde, skal den myndighed, der er ansvarlig for erhvervet, anerkende din kvalifikation. Ansøgningen kan sendes til Færdselsstyrelsen via e-mail eller post. Du kan se kontaktoplysningerne nedenfor.

Følgende Dokumenter er Nødvendige:

For- og efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse er alle nødvendige.

Bevis for statsborgerskab (identitetskort eller pas)

Autorisationsbevis eller et andet dokument, der giver dig adgang til erhvervet

en straffeattest

et resumé af din kørelæreruddannelse, herunder datoer og kvalifikationer

bevis for dit kørelærerhverv og for, hvor længe du har brugt dine legitimationsoplysninger som kørelærer.

Både midlertidige og permanente tjenesteudbydere skal opfylde de samme krav.

Hvornår Skal du Forvente et Svar?

Hvis du indsender alle de væsentlige beviser og anmoder om tilladelse i henhold til EU-lovgivningen, har du ret til en afgørelse fra det ansvarlige organ inden for tre måneder. Denne frist kan i nogle tilfælde forlænges med en måned.